HippoEDIT - Windows Text Editor
   Subskrybuj  Pobierz 
 

Zestaw Default Source edytora

Dziedziczony z: Default
Zależne: ABAP, ActionScript, AutoHotkey, Apache config, AutoIt, AutoCAD DCL, Awk, Bash, Basic, DOS/NT Batch, Clipper, CMake, Cobol, CSS, Euphoria, Fortran, Visual FoxPro, GEDCOM, Go, Groovy, Harbour, Haskell, haXe, Inno Setup, iTCL/Tk, Java, Java Script, JSON, Lisaac, LISP, Lua, Makefile, MatLab, NSIS, Oberon-07, Pascal, Perl, PHP, PowerShell, Python, Script for Quik, R, Ruby, SAS, Scheme, SMV, SQL, Verilog, VS SLN, Vip

Autor: HippoEDIT.com.

Pliki definicji składni

defsource_spec.xml - plik specyfikacji zawiera wiadomości ogólne dotyczące składni, zasady kolorowania, słowa kluczowe, zakres języka, itd.
defsource_spec.xml30.08.161.51 KB

Adresy pokrewne

Adresy stron WWW dotyczących składni, for dyskusyjnych, itp.


DownloadPobierz wszystko


Tematy pokrewne...